Komunikat dot. zmiany Regulaminu MP2019

Drodzy Uczestnicy Maratonu Podróżnika

Z dniem 20 marca 2019 roku aktualizujemy Regulamin Maratonu Podróżnika. Zmiana treści regulaminu obejmuje przejęcie funkcji organizacyjnych przez Stowarzyszenie Koło Ultra, które w tym celu zostało powołane. Z regulaminu nie znika Kapituła, ale staje się ona ciałem doradczym, które będzie wspierało Organizatora w przygotowaniach do tej i kolejnych edycji maratonu. Głos decydujący w zakresie organizacji będzie miał jednak Organizator, przy czym nie ulega zmianie sposób wyłaniania tras Maratonu Podróżnika dla jego kolejnych edycji.

Informujemy jednocześnie, że w świetle zaprezentowanych zmian regulaminu administratorem danych osobowych osób, które zgłosiły się jako uczestnicy Maratonu Podróżnika 2019, w rozumieniu ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz ogólnego rozporządzenia o ochronie danych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) jest Stowarzyszenie Koło Ultra z siedzibą w Warszawie.

Jeśli nie wyrażacie zgody na przeniesienie Waszych danych osobowych do bazy danych Stowarzyszenia Koło Ultra, prosimy o maila zwrotnego z żądaniem usunięcia Waszych danych osobowych z naszej bazy danych. Zaznaczamy jednak, że podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do uczestnictwa w Maratonie Podróżnika 2019. Cofnięcie zgody skutkować będzie zatem skreśleniem z listy startowej i zwrotem wpisowego (o ile zostało już zapłacone).

Z dniem 20 marca 2019 roku zmianie ulega numer rachunku bankowego do wpłat wpisowego i opłaty za nocleg:

Stowarzyszenie Koło Ultra
25 1140 2004 0000 3302 7858 4057
mBank

Pełny tekst nowego regulaminu znajduje się pod adresem http://mp.kolo-ultra.pl/regulamin/

 

Pozdrawiamy
Stowarzyszenie Koło Ultra, organizator Maratonu Podróżnika